Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проекти за над 24 милиона лева е разработила общината по проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”

 19 Ноември 2015

През месец ноември 2015 г. Община Кърджали приключи изпълнението на проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По този повод днес ръководителят на проекта Надежда Цветкова и техническия сътрудник Бехлин Местан дадоха заключителна пресконференция.
Общата стойност на проекта е 488 110, 80 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ от Оперативната програма. Продължителността на проекта бе 28 месеца /от 25.07.2013 г. до 25.11.2015 г./.
По проекта бяха разработени: два инвестиционни проекта за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и ремонт и реконструкция на улична мрежа на територията на град Кърджали; четири инвестиционни проекта за модернизиране на сградния фонд на учебни заведения в гр. Кърджали; три инвестиционни проекта за подобряване на състоянието на сградите на културни институции в град Кърджали.
Единият от нвестиционните проекти от сфера „Градска среда" е „Въвеждане на енeргоспестяващо улично осветление в Централна градска част, кв."Възрожденци" и кв."Студен кладенец" в гр. Кърджали”. Той обхваща 38 улици в Централна градска част, 11 улици в кв. „Възрожденци” и 6 улици в кв. „Студен кладенец” в град Кърджали. Общата стойност на предвидените дейностти е 5 303 747,23 лв. с ДДС разпределени по отделните квартали:
Другият проект от сфера „Градска среда” е „Ремонт и реконструкция на уличната мрежа и въвеждане на енергоспестяващо осветление в старата част на града, включваща площад "Хаджи Димитър", ул."Иван Вазов", ул."Климент Охридски" и ул. "Добруджа". В работния проект е включен ремонт и реконструкция на уличната мрежа и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в стара част на града, а именно: пл. "Хаджи Димитър", ул. "Иван Вазов", ул. "Климент Охридски" и ул. "Добруджа". Стойността на предвидените дейности е 1 738 030,53 лв. с ДДС.
За сградите на образователните и културните институции бяха изготвени технически паспорт на сградите, извършено обследване за енергийна ефективност и разработен работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата, както и обновяване на дворовете на училищата.
Четири са инвестиционните проекти от сферата „Образователна инфраструктура". Те са свързани с основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на училищата "П.Р.Славейков”, „Отец Паисий”, ГПЧЕ „Христо Ботев" и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, и ОУ”П.К.Яворов”.
От сферата на културата по проекта ще бъдат ремонтирани и въведени мерки за енергийна ефективност в сградите на „Дом на културата”, „Младежки дом” и библиотека „Н. Й. Вапцаров”.
Община Кърджали ще търси възможности за финансиране на инвестиционните проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и други програми, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз, каза ръководителят на проекта Надежда Цветкова. По думите й на този етап единствения ясен източник на финансиране е по ОП „Регионално развитие” за новия програмен период 2014-2020 година. От там за Кърджали са определени малко над 21 милиона лева. Само 30 процента от тях могат да бъдат използвани за сферата „Градска среда”. А общата стойност за реализиране на всички изготвени проекти е за над 24 милиона лева.


 Прочитания: 1684 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign