Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” 2015

 20 Ноември 2015

Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” 2015
Образователен модул: Прожекции на документални филми и практически занятия за реагиране при природни бедствия и аварии
25 – 26 ноември 2015 г., град Кърджали
Организатори: Европейска комисия, фондация „Европейски екологичен фестивал“ и община Кърджали

П Р ОГ Р А М А

25 ноември 2015 г., 9.00 – 17.00 ч., Общински център за култура и младежки дейности
09.30 – 10.00 Регистрация
10.00 – 10.30 ч. Официално откриване

9.00 – 13.00 ч. ПРОЖЕКЦИИ на документални филми за подготовка на населението за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии

Ще бъдат представени специализирани продукции с образователна и превантивна цел срещу природни бедствия и аварии на водещи европейски и български медии, институции и неправителствени организации, участвали в изданията на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“. Разпространение на информационни материали сред населението и училищата в община Кърджали.

10.00 ч. Откриване на специализирана програма „ЗАедноБЪДЕЩЕ“ на Посолството на Германия в София. Инициативата е посветена на забавянето на климатичните промени, устойчиво развитие, опазване на околната среда и отговорно потребление.
Маркус Хаас, ръководител на отдел „Култура и връзки с медиите“ при Посолството на Германия в София
Изложба „Климат? Промяна. Знание!“ на германската организация Germanwatch

Под мотото „Знаем много, но правим твърде малко“ изложбата „Климат? Промени. Знание! Актуални новини от света на науката за климата“ на германската организация „Germanwatch“ акцентира върху климата и адаптацията към климатичните промени, хранителната сигурност в световен мащаб, отговорността на бизнеса, образованието за устойчиво развитие, както и финансирането за посрещане на предизвикателствата свързани с промяната в климата.

Специално за събитието: прожекция на документалния филм „Taste the waste“/„Вкуси боклука“ на германския режисьор Валентин Турн
Задълбочено изследване за мащабите на ежедневно изхвърляната, годна за употреба, храна и фаталните последици върху климата предлага документалната лента на германския режисьор Валентин Турн с двусмислено заглавие „Taste the Waste“. Само храната, която се изхвърля за една година в Европа е достатъчна два пъти да изхрани страдащите от системен глад в света - този и още много факти от ежедневието ще накарат зрителя да се замисли за индивидуалната си консумация и стил на живот.
Със съдействието на Посолството на Германия в София


13.40 – 17.00 ч. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ за подготовка за населението чрез придобиване на практически умения за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии
Презентация: "Пожар с отделяне на отровни химически вещества/ОХВ/ в обект с масово пребиваване на хора. Правила за поведение и действие на пребиваващите";
Практическо занятие: "Действие на силите от единната спасителна система при ликвидиране на пожар с отделяне на отровни химически вещества. Спасяване и оказване на първа помощ на пострадали“.
Обучение по практически мерки и действия за подготовка на населението в критична среда. Действия при земетресения, наводнения, пожари и промишлени аварии.

Практическото обучение е предназначено за ученици и преподаватели от училища, както и за населението от община Кърджали и региона. Целта е придобиване и подобряване на умения, навици и компетентност при възникване на природни бедствия (пожари, наводнения, земетресения, промишлени замърсявания и аварии), оказване на първа долекарска помощ на пострадали, евакуация, планинско спасяване в условията на извънредни ситуации и защита на критичната инфраструктура. Ще бъдат използвани учебни пособия и спални спасителни чували, осигурени от Европейската комисия.
Практическите занятия ще се водят от експерти от регионалните структури на БЧК, НС “Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, Дирекция „Национална система 112“ – МВР, БАН, Асоциация на сухопътните войски на България, Ук и ОМП при община Кърджали.
С участието на учени, експерти и представители на държавни и неправителствени природозащитни организации, младежки и студентски организации, БАН, МО, Асоциация на сухопътните войски на България, НС “Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, Дирекция „Национална система 112“ - МВР, БЧК, МОН, община Кърджали, фондация ”Център за развитие на медиите”, национални и регионални електронни медии, академични заведения, училища.

26 ноември 2015 г., 09.30 – 12.30 ч., Бизнесинкубатор - Кърджали

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДИСКУСИЯ за надграждане на практическите умения на населението и младите хора за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии
Обсъждане на практически мерки и действия при земетресения, наводнения и пожари, както и състоянието на подготовката и информационната обезпеченост на населението в критична среда. Обсъждане на образователни информационни материали за населението с участието на обучените млади спасители-ученици от училищата в град Кърджали.

Модератор: Невена Праматарова, управител на фондация ”Европейски екологичен фестивал”

Първа сесия: Състояние на практическа подготовка и информационна обезпеченост на населението в критична среда. Решенията по света - възможности за България.

Теми: Ограничаване и управление на риска от бедствия; Управление на последиците при катастрофални събития; Европейски практики и чуждестранен опит.

Презентация: Използване на космическите технологии за превенция и защита на инфраструктурата и цивилното население при природни бедствия и аварии.
проф. Лъчезар Филипов, ръководител секция "Астрофизика на високите енергии", Институт за космически изследвания и технологии, БАН

Презентация: Земетръсната опасност в България. Нови изследвания и резултати – парадокси и предизвикателства
проф. Бойко Рангелов, Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София, специалист сеизмолог

10.30 – 11.00 Дискусия

11.10 – 12.00 Втора сесия: Организационни въпроси и структурни проблеми на системата за борба срещу природните бедствия и аварии.

Презентация: Дейността на административно-териториалните единици за гарантиране сигурността на населението при природни бедствия и аварии. Превенцията при защита при бедствия - практики, традиции и реалност
Захари Бисеров, член на Управителния съвет на Асоциацията на Сухопътните войски на България, преподавател в Нов български университет

12:00 – 12:30 Дискусия, обобщение и закриване на форума

По време на образователната дискусия ще бъдат прожектирани обучителни документални филми с образователна и превантивна цел, онагледяващи практики на превенции срещу природни бедствия и аварии.


 Прочитания: 1401 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign