Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 24 Ноември 2015

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.15 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години ,за съставяне,приемане и отчитане на бюджета на община Кърджали кметът на Община Кърджали инж.Х.Азис открива процедура по набиране на предложения за изготвяне на бюджетна прогноза за местните дейности и кани жителите на общината ,представителите на бизнеса и НПО на 01 декември 2015 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на бизнесинкубатора за публично обсъждане на проектобюджета за 2016г.

Материали по проекта ще бъдат публикувани на интернет страницата на Общината-www.kardjali.bg

Предложения по проектобюджет 2016г. се приемат и на електонния адрес:finkj@mail.bg до 12.12.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ


 Прочитания: 1236 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign