Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А №2

 30 Ноември 2015

П О К А Н А
№2

На основание чл.23, ал.4, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Областния управител на област Кърджали

С В И К В А

Заседание на Общински съвет – Кърджали на 07.12.2015 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в сградата на „Бизнес инкубатора” при следния

Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
2. Избор на Председател на Общински съвет – Кърджали.
3. Определяне представител на Общински съвет – Кърджали в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
4. Определяне на представител на Общински съвет – Кърджали в Областния съвет за развитие на Област Кърджали.
5. Определяне на представител на Община Кърджали в „Асоциация по В и К – Кърджали” за заседанието на 21 декември 2015 г. и съгласуване на позиция по дневния ред на Общото събрание.
6. Даване съгласие за подаване на проектно предложение по Оперативна програма «Добро управление» за продължаване на дейността на Областния информационен център - Кърджали.
7. Даване на съгласие за удължаване срока на Запис на заповед по проект «Перперикон – минало за бъдеще».
8. Подготовка за кандидатстване по проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020г.).
9. Даване на съгласие за участие на Община Кърджали с проектно предложение по Фонд «Солидарност».


Областен управител
на Област Кърджали: Илия Илиев


 Прочитания: 1365 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign