Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Работодатели и синдикати ще се срещнат с общинското ръководство в понеделник

 10 Декември 2015

На 14 декември /понеделник/2015г. от 14.00 часа ще се проведе среща между ръководството на община Кърджали и представители на Съюза на работодателите в системата на образованието, СБУ към КНСБ, Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” във връзка с актуализиране на работните заплати според Наредба №1 /Наредба за работните заплати на персонала в звената от системата на Народната просвета/ и вътрешните правила за работната заплата на директорите в детските градини.
За срещата бяха уведомени и група учители от детските градини, които посетиха днес общината и поискаха информация по темата.
С тях разговаря зам.-кметът на община Кърджали Елисавета Кехайова, която ги увери, че ще бъдат спазени изискванията на Наредба №1, макар че целевите средства предоставени от държавата са недостатъчни.Търсят се варианти за осигуряване на необходимите средства, а в момента се правят разчетите за това. Увеличението ще се изплати със задна дата от 01.10.2015г.
Община Кърджали винаги е била коректен социален партньор и е спазвала договореностите в Колективния трудов договор /КТД/. Допълнително материално стимулиране, което е 3,5 % от Фонд „Работна заплата” на предучилищния сектор в община Кърджали, бе изплатено през месец ноември и всеки един учител в детска градина получи между 500 и 700 лева. Този месец 24 директори на детски градини ще получат общо 24 000лв. допълнително материално стимулиране. През декември педагогическият персонал и директорите на детските градини ще получат и по 350 лв.за облекло, което е договорено по КТД. Средствата за облекло за непедагогическия персонал за тази календарна година бяха изплатени в началото на годината. На непедагогическия персонал, който има квалификация и образователен ценз в изпълнение на КТД се изплащат 110% от минималната работна заплата.
Всичко това бе обяснено в рамките на днешната среща с представителките на детските градини. В срещата с тях участва зам.-кметът на община Кърджали Елисавета Кехайова, директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности” Ширин Сюлейман и старши експерт „Предучилищно образование Венета Бошняшка. Присъстваха и представители на медии. Прочитания: 1507 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign