Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Избрани са фирмите, които ще обследват сградите по Националната програма за енергийна ефективност

 14 Декември 2015

Избрани са фирмите изпълнителки, които ще извършват обследването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издадат сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, както и тези които ще бъдат натоварени с извършване на обследването за установяване на техническите им характеристики и изготвяне на технически паспорти на сградите.
„Процедурата по избора за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка за постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България бе открита през юли т.г. В нея участваха със свои оферти 18 кандидати. Класирането на участниците в процедурата, бе извършено на база най-изгодна икономически оферта”. Това съобщи днес председателят на Комисията, натоварена с реализирането на Националната програма за община Кърджали, арх. Танер Давуд. Той допълни, че и за двете обособени позиции са избрани по пет потенциални изпълнители, с които да се сключи рамково споразумение. Днес изтича крайният срок за обжалване на процедурата по избор и от утре можем да пристъпим към подписването на споразумението, допълни още арх. Давуд.
Класираните пет фирми, които ще бъдат ангажирани с извършването на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност и оценка на енергийни спестявания в сгради, са класирани от първо до пето място. С най-голям брой точки на първо място е Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015" , на второ -„НЕКСТ КОНТРОЛ" ДЗЗД , на трето „ЕНЕРГОЕФЕКТ" ООД, на четвърто Обединение по ЗЗД „ОЕЕ КЪРДЖАЛИ" и на пето място - „ДИАМАНТ БГ" ЕООД.
Класираните за извършване на обследването на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики и изготвяне на технически паспорти на сградите, също са пет. На първо място е Обединение „ЛУКОВ ДИЗАЙН-ТРАНСКОНСУЛТ", на второ „НЕКСТ КОНТРОЛ" ДЗЗД - 97.23 т., на трето „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, на четвърто Обединение „КЪРДЖАЛИ 2015" и на пето място Обединение „ЕРМА-КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ".
След подписването на споразумението, което ще бъде за срок от три години, ще започне и обследването на сградите, с които има сключени договори между Сдружението на собствениците и Общината и Сключен договор за целево финансиране между Общината, действаща от името на Сдружението, Областния управител и Българска банка за развитие.
Към момента на територията на община Кърджали има общо 47 регистрирани сдружения на собственици, но от тях само 37 са по новата Национална програма. 30 от тях са успели да окомплектоват документацията си и да участват във вторият етап за финансиране. Към днешна дата само едно от тях не е одобрено, а 29 имат сключен договор между Сдружението на собствениците и Общината и Сключен договор за целево финансиране между Общината, действаща от името на Сдружението, Областния управител и Българска банка за развитие. Именно за тези сгради, по –голяма част от които са в кв. Възрожденци след подписване на споразумението с избраните фирми ще започне и обследването по график, допълни още арх. Давуд.


 Прочитания: 1572 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign