Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 4

 21 Декември 2015
П О К А Н А № 4

На основание чл.23, ал.4, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по искане на една трета от общинските съветници се

С В И К В А

Заседание на Общински съвет – Кърджали на 28.12.2015 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в сградата на „Бизнес инкубатора” при следния

Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на председател на Общински съвет - Кърджали.
2. Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.
3. Приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 година.
4. Даване на съгласие за учредяване на особен залог в изпълнение на ПМС №357 от 11.12.2015 г. във връзка със споразумение №Д-33-118/14.12.2015 г. и Анекс №Д-33-119/14.12.2015 г. между МОСВ и Община Кърджали.
5. Актуализация стойността на строителни обекти, включени в разчета за капиталови разходи през 2015 г., финансирани със субсидия от републиканския бюджет.
 Прочитания: 1239 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign