Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обучават на администриране новите кметове в общината

 23 Декември 2015

Днес се проведе обучение на новоизбраните кметове на населени места в община Кърджали. То бе открита и водено от секретаря на администрацията Сезгин Бекир. А обучители бяха началникът на отдел ГРАО Байрям Байрям, ръководителят на звено Вътрешен одит Емилия Александрова, директорът на дирекция Местни приходи Соня Табакова и началникът на сектор Отбранително мобилизационна подготовка Димитър Разкалински. Всички те разясниха на новоизбраните управници касаещи ги въпроси, свързани с Закона за гражданската регистрация, Закона за вътрешния одит в публичния сектор, събираемостта на местните данъци и такси и реагиране при кризисни ситуации.
По време на обучение бе поставен и проблемния въпрос с помещенията, където трябва да бъдат настанени новите кметове. Той бе коментиран от секретарят на общината Сезгин Бекир.
„Всъщност се случи така, че държавата законово ни накара да сформираме новите кметства. И ни каза „Пари няма, действайте!” Ще ви помоля всеки един вас да помисли как може да реши този проблем, защото ние няма как да го решим без вашата помощ. Проблемът с подходящи помещения в населените места, където има кмет. Да дойде и да каже имаме подходяща сграда”, каза Сезгин Бекир и пое ангажимент посочените от кметовете помещения да бъдат ремонтирани. По думите му новите кметове са част от решението на проблема. Според него нещата не се случват защото няма воля от страна на общинското ръководство, а защото трудно се намира решение в подобна ситуация. Бекир изрази надежда, че с приемането на новия бюджет и сформирането на постоянните комисии на Общинския съвет, нещата ще тръгна по своя нормален път за развитие.

Още снимки
 Прочитания: 1676 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign