Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Облогът за такса „Битови отпадъци” остава като този през 2015 година независимо от новата наредба

 05 Април 2016

Всички граждани и фирми, чиято такса „Битови отпадъци” ще се определя на база количество събирано в съд според новата методика за определяне на таксата, трябва да подадат заявление в Дирекция „Местни приходи” и да посочат вида съд, в който желаят да събират отпадъците, обяви в интервю за Общинско радио Кърджали заместник-кметът на общината Иван Велев. По думите му сроковете за подаване на заявленията са били удължавани нееднократно, но последният определен с решение на общинското ръководство е 30 април.
Заместник-кметът Иван Велев коментира въпроса защо се наложи смяна на методиката за определяне размера на такса „Битови отпадъци”, въпреки че по старата за 2015 година Дирекция „Местни приходи” отчете много добра събираемост. Той припомни, че при заложен план 4 447 000 лева са били събрани 4 661 000 лева.
„С решение на ВАС от 2015 година, което потвърди решение на Административен съд в Кърджали от 2014 година, беше отменена Наредбата за такса „Битови отпадъци” и бяхме принудени според указанията на ВАС да изработим нова наредба. При нея размерът на таксата трябва да се определя на количество генериран отпадък, а когато количеството не може да се определи, таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет, която не може да бъде данъчна оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена”, коментира Иван Велев.
Всъщност новата методика за определяне на такса „Битови отпадъци” е базирана на количеството отпадъци, събирано в стандартен съд, а това са съдове с вместимост 110, 120, 240 литра и т.нар. съд „Бобър” от 1100 литра. Това е единствения начин за определяне на количеството битови отпадъци, приет в България, каза заместник кмета и допълни, че в наредбата беше допуснато таксата „Битови отпадъци” да се определя и на квадратен метър за онези граждани и фирми, които нямат възможност да ползват съдове за измерване на битовия отпадък.
„Искам да подчертая, че никъде в България няма разработена подобна или каквато и да е друга методика за определяне на такса битови отпадъци. Във всички общини се ползва все още старата методика. Но с решението си ВАС не отчете, че Законът е с отложено действие. Така че ние бяхме принудени първи, без да черпим опит от никого, да направим една нова методика, която да обслужва община Кърджали”, коментира Иван Велев.
По думите му общия облог, общата сума при новата методика за определяне на размера на такса „Битови отпадъци” за община Кърджали не е увеличена. Общият облог остава същият като този за 2015 година. Според Велев обаче има вътрешно преразпределение на сумите, които плащат граждани и фирми за такса битови отпадъци, произтичащо от новата методика за определяне на размера на таксата. Така например за жилищна сграда в централната част на Кърджали за 2015 година се е плащало 65 лева, а за същата квадратура в кв. „Възрожденци”- 40 лева. Според новата методика жилище от 60 кв. м. в централна градска част сега ще плаща 48 лева, за същото жилище в кв. „Възрожденци” се плащат също 48 лева. Тези, които са плащали повече сега ще плащат по-малко и обратно, подчерта заместник-кметът.
Същото важи и за нежилищните имоти. Има фирми, които за 2015 година са плащали 33 800 лева, сега трябва да плащат 12 100 лева. Друга фирма е плащала 17 800 лева, сега ще плаща 10 400 лева.
Има и такива фирми, при които такса битови отпадъци за 2016 година се е увеличила спрямо тази от 2015 година. Тогава обаче тези имоти са имали много ниска отчетна стойност, на базата на която се е определяла и таксата. Например нежилищна сграда в централна градска част на Кърджали с разгърната застроена площ от 1496 кв. м. е плащала 22,10 лева такса битови отпадъци, което е по-малко от таксата за една гарсониера. Подобни фирми сега естествено ще плащат по-висока такса „Битови отпадъци”.
„В тази връзка ще кажа, че когато разликата между предишната и тази година в таксата е фрапираща, гражданите и фирмите могат да се обърнат към дирекция „Местни приходи” за справка, на всеки един ще му се даде подробна информация и ще му бъде обяснено откъде идва тя”, каза още заместник-кметът на община Кърджали Иван Велев.


 Прочитания: 1645 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign