Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Пет споразумения за партньорство ще подпише община Кърджали

 07 Април 2016

Общински съвет Кърджали даде зелена светлина на кмета на община Кърджали за подписване на пет споразумения за партньорство по проектни предложения, внесени за кандидатстване по две процедури за подбор на проекти по ОП «Наука и образование за интелегентен растеж» 2014-2020 г. Основните цели на тези процедури са свързани със създаване на условия за подпомагане на децата и учениците от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация.
Съгласно изискванията на процедурите при подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ трябва да се представи споразумение между кандидата и партньорите и днес общинските съветници в Кърджали приеха с 32 гласа «за» кметът на община Кърджали да сключи тези споразумения.
По „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ Община Кърджали участва в две проектни предложения. По първото "ХОРО - Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието", Община Кърджали е кандидат в партньорство с ОДЗ „Ян Бибиян”, ОДЗ „Щастие”, ОДЗ „ Детелина”, ЦДГ „Баба Тонка” и Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава”. Второто проектно предложение е «Повишаване на качеството на предучилищната подготовка и осигуряване на равен старт на децата от етническите малцинства в Община Кърджали», в което Сдружение «Център за младежки дейности «Надежда» - ЦМДН» е кандидат в партньорство с Община Кърджали и ОУ „П.К.Яворов”;
По процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ Община Кърджали участва в три проектни предложения. Те са «Образователна интеграция и успешна социализация на учениците от етническите малцинства в Община Кърджали», в което Сдружение «Център за младежки дейности «Надежда» - ЦМДН» е кандидат в партньорство с Община Кърджали и ОУ „П.К.Яворов”; «Интеграция чрез образование», в което СОУ «Йордан Йовков» е кандидат в партньорство с Община Кърджали и Сдружение «Младежки инициатива за развитие и диалог» и «Eтнопалитра», в което ОУ «Васил Левски» е кандидат в партньорство с Община Кърджали и Сдружение «Младежки инициатива за развитие и диалог».
Проектни предложения са преминали етапа на оценката за административно съответствие и допустимост и са на етап техническа и финансова оценка. Очаква се в началото на месец април 2016 да бъдат публикувани резултатите от техническа и финансова оценка и организациите, чийто проекти са одобрени за финансиране, да получат писма за представяне на документи за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ.

 Прочитания: 1218 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign