Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 20 Юни 2016

На 21.06.2016 г. от 15:20 часа Общинско радио-Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” първото от поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.
В предаването акцент ще бъдат стартиращите информационни дни за представянето на процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия” по ОП ”Иновации и конкуретноспособност”, както и ОПРЧР и ОПНОИР.
Поредицата от 12 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
www.eufunds.bg
Проект „Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор № BG05SFOP001-4.001-0027, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 Прочитания: 1282 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign