Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Все още има свободни места в ЦДГ и ОДЗ в община Кърджали

 29 Юни 2016

Все още има свободни места в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на община Кърджали. Това съобщи заместник-кметът на общината Елисавета Кехайова. Тя допълни, че желаещи да ползват услугите им все още могат да запишат децата си.
На територията на град Кърджали детските заведения са 11, а за цялата община 33. Общият им капацитет е 2 500 деца.
Към днешна дата все още има свободни места в:
-ЦДГ "Дъга" - 10 места за трета възрастова група /5год/
-ОДЗ "Детелина" - 10 места за яслена група
-10 места за подготвителна група/5 и 6 годишни/
-ОДЗ "Ян БИБИЯН "- 10 места за яслена група
-5 места за първа възрастова група 10 места за подготвителна група 5 годишни и 5 места за подготвителна група 6 годишни
-ОДЗ " Орфей " - 20 места за яслена група
-ЦДГ "Здравец " - има свободни места за всички възрастови групи.
За незаетите места могат да се подават документи и сега, в съответните градини. По данни на директорите в град Кърджали, за предстоящата учебна година нови 530 деца ще прекрачат прага на детските градини.
Постъпването в детските заведения на новоприетите деца в първа възрастова група и яслена група е от 15.09.2016 год.
Приемът в детските градини се осъществява чрез писмено заявление до директора на детското заведение, избрано по желание от родителите. Този процес е подчинен на конкретни правила и критерии, гласувани на педагогически съвет и залегнали в Правилника за дейността на детската градина. Правилниците на всички детски градини са обществено достъпни и се качват на официалния сайт на общината веднага след утвърждаването им в началото на учебната година. Класирането на децата за прием се извършва на база сбор от точки,
който сбор се формира чрез два вида критерии - общи и социални.
Общите критерии са за деца на родители, живеещи в района на детското заведение, деца, които имат брат
или сестра, вече приети в детското заведение, деца на родители, които са редовни студенти, деца на служители в детската градина и деца, на които местоработата на родителя или настойника е в района на детското заведение. Социалните критерии обхващат деца с процент инвалидност, деца настанени в приемно семейство, деца без родителски грижи и деца от многодетно семейство.
Децата със специални образователни потребности се приемат в масовите детски заведения до две деца в група, уточни зам. кметът на община Кърджали Елисавета Кехайова. От думите й стана ясно, че това става след представяне на становище от Екип за комплексно педагогическо оценяване и медицинско заключение от лекар-специалист. Много съществен момент от процедурата по прием е спазването на посочените дати за потвърждение на услугата. Обикновено това става в рамките на 10 дни след обявяване на Списъка с приетите деца, чрез полагане на подпис при директора на детското заведение. В крайното класиране за прием, участват само децата с потвърдени молби.
В детските градини вече ще се приемат и деца на 2 години, ако в населеното място, в което живеят децата няма ясла. Това е заложено в проекта на Държавен образователен стандарт за предучилищното образование, който влиза в сила от 1 август 2016год. заедно със Закона за предучилищното и училищното образование.
Ако в населеното място няма ясла или яслена група в детската градина, детето може да постъпи в градината по-рано, ако е навършило 2 години. Ако в градината има яслена група, то може да се включи в нея още на 10-месечна възраст.
Зам.-кметът Елисавета Кехайова допълни още, че през юли и август всички детски градини в гр. Кърджали работят в режим на сборни групи, поради чувствително намаляване броя на децата. Временното преминаване на намален режим на работа е след писмено информирано съгласие на родителите и е с оглед оптималното използване на човешките, енергийните и материални ресурси. Прочитания: 2514 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign