Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 05 Юли 2016

На 06.07.2016 г. в 17:00 часа изтича срокът за подаване на документи за участие в конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр.Кърджали.
Конкурсът бе обявен от Община Кърджали във връзка с реализирането на проект ”Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Кърджали, на интернет страницата на Община Кърджали www.kardjali.bg в рубриките „Новини” и „Обяви, търгове и конкурси”, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.
www.eufunds.bg
Проект „Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор № BG05SFOP001-4.001-0027, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 Прочитания: 1178 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.