Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съветниците казаха «да» на ново трасе за електропроводна линия България-Гърция

 16 Септември 2016

С 34 гласа «за» общинските съветници в Кърджали дадоха своето предварително съгласие за преминаване на трасето на „Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица-изток” (Република България ) – п/ст „Неа Санта” (Република Гърция ) на територията на Република Бъргария” през имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/ и други общински имоти. Трасето на новата електропроводна линия засягат землищата на 19 села в община Кърджали и самия областен център. Срокът на предварителното съгласие е безсрочен.
С решението бе потвърдено и предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-парцелиран план /ПП/ на трасето през засегнатите имоти – общинска собственост и за промяна на предназначението на имотите от Общинският поземлен фонд, включващо мери и пасища – публична общинска собственост.
Изработването им трябва да бъде извършено от и за сметка на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, гр. София. Прочитания: 1250 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign