Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кърджали – домакин на Международния екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век”

 26 Септември 2016

Европейската комисия, фондация „Европейски екологичен фестивал” и община Кърджали организират от 28 до 30 септември шесто издание на Образователния модул: Прожекции на екологични филми и практически занятия за реагиране при природни бедствия и аварии. Инициативата е част от 11-тия Международен екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” за филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда.
По време на събитието ще се проведе практическо обучение за подготовка на населението за придобиване на умения за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии. Занятията са предназначени за ученици и преподаватели от училища и детски градини, както и за населението от община Кърджали и региона за придобиване на умения и компетентност при възникване на природни бедствия (пожари, наводнения, земетресения, промишлени замърсявания и аварии), оказване на първа помощ, евакуация в условията на извънредни ситуации и защита на критичната инфраструктура.
Основният акцент на практическите занятията ще е върху действията на застрашените и на силите от единната спасителна система при ликвидиране на обгазяване, причинено от терористична дейност. Ще бъде разяснено как пребиваващите в административни и образователни институции да реагират при обгазяване, причинено от терористичен акт.
Практическите занятия ще се водят от началник сектор "УОМП", община Кърджали и експерти от регионалните структури на Гражданска защита и БЧК.
Ще се проведе и ОБРАЗОВАТЕЛНА ДИСКУСИЯ за надграждане на практическите умения на населението и младите хора за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии с участието на експерти от БАН, Асоциация на сухопътните войски на България, експерти при община Кърджали и др.
По време на събитието ще бъдат прожектирани специализирани продукции с образователна и превантивна цел срещу природни бедствия и аварии на водещи европейски и български медии, институции и неправителствени организации, участвали в изданията на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна - 21 век".
Учениците от клуб по фотография „От черно до бяло” към Общински детски комплекс Кърджали ще представят фотоизложба на екологична тематика, посветена на забавянето на климатичните промени, устойчивото развитие, опазване на околната среда, борбата срещу природните бедствия и аварии.
Основна цел на фондация “Европейски екологичен фестивал” е запознаване на обществото със съществуващите екологични рискове, пред които сме изправени, както и търсене на решения за тяхното преодоляване с помощта на медиите и на неправителствените организации.

Прожекциите на филмите ще бъдат на 29 септември от 9-17 часа и на 30 септември от 9 до 12,30 часа в Дома на културата.


 Прочитания: 1169 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign