Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 05 Октомври 2016

СЪОБЩЕНИЕ


Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /3УПГМЖСВ/– гр.Кърджали

У В Е Д О М Я В А

Гражданите, включени в Окончателните списъци на правоимащите, че право на левова компенсация имат лицата, закупили или започнали изграждане на жилище в срок до 30.11.2016год.
Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в стая №511, тел.0361/6 73 61, в сградата на Общинска администрация-Кърджали.


Председател на Местната комисия:
/Кера Станчева/


 Прочитания: 1007 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.