Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Започна надпреварата „Кмет на годината 2016 “

 06 Октомври 2016

Започна надпреварата „Кмет на годината 2016 “
В класацията за „Голяма община” участва и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Надпреварата за „Кмет на годината“ стартира за поредна година. Започна работа и специалната платформа за гласуване kmetnagodinata.bg на Портала на българските общини Kmeta.bg.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА "КМЕТ НА ГОДИНАТА 2016"

1. Начин на гласуване:

За да бъде максимално обективно оценяването на кметовете, всяка година обновяваме и развиваме нашата уникална платформа. Всеки може да гла-сува за своите фаворити по възможно най-лесен начин и в толкова катего-рии, колкото иска. За да бъде счетен вотът за валиден, трябва да се гласува за поне един кмет в категория.
В края на гласуването си, потребителят ще получи известие на основния екран, в което ще пише за кои общини и категории е гласувал. Ще бъде възможна промяна на гласа, преди натискането на последния бутон "Гла-сувай".
След като даде окончателно своя глас, всеки потребител ще бъде помолен да потвърди гласуването си чрез линк, който ще получи на посочен от него имейл. Там той ще може да види отново за кого точно е дал вота си.
При клик върху линка гласуването на един потребител се смята за прик-лючило.
Гласовете, които не са потвърдени чрез имейл, няма да бъдат зачетени от системата. От един IP адрес може да бъде гласувано неограничен брой пъ-ти за един ден. Гласуването с даден email адрес може да се случи само веднъж за целия период на гласуване в платформата. Вотът ще се случва по веднъж на всеки един от двата етапа.

2. Етапи на гласуване:
Първи етап: Всичките 265 общини ще бъдат номинирани в 11-те катего-рии:
• Кмет на годината
• Кмет на гражданите
• Инвестиции в здраве
• Паркове и градска среда
• Туризъм, култура, фестивали и традиции
• Ефективно управление на проекти
• Спорт и младежки политики
• Иновации, наука и образование
• Природа за бъдещите поколения
• Градска инфраструктура
• Почетна грамота на “KMETA.bg” за зам.-кмет
Гражданите ще могат да гласуват в 10 от тях. Почетната грамота за зам.-кмет ще бъде определена от екипа на KMETA.bg.
Гласуването ще бъде свободно за всички, които имат достъп до интернет и са навършили 18 години.
Първият етап на гласуване ще продължи до 17 октомври, включително.
Вторият етап на гласуване започва на 18 октомври. В 9 от категориите остават по 24 броя общини, получили най-много гласове. Те са разделени както следва: 8 малки, 8 средни и 8 големи общини. Малка община е така-ва с население до 20 000 души, средна – с население от 20 до 50 000 души и голяма – с население над 50 000 души.
Важно е да се отбележи, че във втората категория - "Кмет на гражда-ните" ще може да се гласува за всички 265 общини до края на конкур-са - 13 октомври.
Една община/един кмет могат да бъдат включени във Втори етап само в една категория след приключването на Първи етап. Ако след края на пър-вия етап кмет/община водят в повече от една категория, във втория етап ще бъдат включени в тази категория, в която са събрали най-много гласо-ве.
Краят на Втори етап е на 13 ноември.
Победители ще бъдат излъчени на официалната церемония „Кмет на годи-ната“. Тя ще се състои на 16 ноември (сряда) в 18:00 ч. , в хотел "Марине-ла". Церемонията ще бъде излъчена по БНТ и БНР в същия ден от 23:00 ч.

3. Право на участие:
В конкурса „Кмет на годината“ 2016, право на участие имат всички избра-ни и действащи кметове за мандат 2015-2019 г. Участието в конкурса за всички общини и кметове е напълно безплатно.

4. Право на гласуване:
За „Кмет на годината“ 2016 може да гласува всяко лице на и извън терито-рията на Република България.

5. Почетни категории
В категорията „Почетна грамота за зам.-кмет“ екипът на Портала на бъл-гарските общини KMETA.bg ще отличи трима зам.-кметове на малка, средна и голяма община. Прочитания: 980 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.