Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение на община Кърджали

 14 Декември 2016

В последните дни в медиите бяха огласени позиции на различни политически сили във връзка с приемането на промени в нивата на местните данъци. Корекциите в Наредбата за местни данъци са свързани с изпълнение на параметрите, заложени в План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2016 – 2019 г., който е приет от Общински съвет - Кърджали през месец септември 2016г. В тази връзка от Дирекция „Местни приходи“ правим следните разяснения:
1.Данъкът за недвижими имоти в община Кърджали е с едни от най-ниските ставки в страната и не е повишаван и променя от приемането им преди 8 години. Сравнителните примери със сходни общини от първа категория, първа група, са: в община Кърджали ставката за данък сгради е 1.2 промила, в община Хасково – 2 промила, в община Сливен – 3.2 промила, в община Плевен – 2.9 промила, община Перник – 2 промила, община Велико Търново – 2.5 промила. Като конкретни примери в реална стойност за промяната на данъка в община Кърджали можем да посочим следното: в с.Резбарци за къща от 61кв.м. в момента се плаща данък сграда 3,58 лв., а след увеличението облога ще стане 5,67 лв. В с.Перперек за къща от 70 кв.м. досега данък сграда е бил 2,87 лв., след промяната облога ще стане – 4,54 лв. В с.Македонци за къща от 200 кв.м. в момента данък сграда е 3,42лв., след промяната облога ще стане 5,42лв. Увеличението за град Кърджали за масов апартамент от 62 кв. м. в кв.“Възрожденци“ ще бъде в размер на около 9 лв. годишно, а за централната градска част около 15 лв. годишно.
2.Относно данъците за МПС бихме искали да поясним, че също не са коригирани също близо 8 години. Там се предлага повишаване на данъците само на двата класа най-мощни автомобили, тъй като ставката за тях е на посочения от закона минимум. Другите три класа по-малки, но масови автомобили са с около 30% над минималната ставка, посочена в закона. С предложените промени се изравняват налозите за всички видове леки МПС-та. За сравнение - автомобилите над 110 киловата в община Кърджали плащат по 1,23 лв. на киловат, в Хасково – по 1,80, Плевен -1,90лв., В.Търново – 2,21, Шумен – 1,80 лв.
3.Относно такса битови отпадъци искаме да разясним, че на база на Наредба №7 на Министерство на околната среда и водите ежегодно се увеличава таксата за тон депонирани битови отпадъци, която се превежда по сметка на РИОСВ-Хасково в целева сметка на държавния бюджет. За 2016г. превежданата такса е в размер на 380 хил.лв., а за следващата 2017г. тази такса,предвидена в Наредба №7 на Министерство на околната среда и водите, за община Кърджали е 950 хил.лв.Това е увеличение с близо 600 хил.лв., което община Кърджали е длъжна да събере и внесе по целевата сметка на РИОСВ-Хасково. Прочитания: 1505 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign