Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

При небивал интерес премина общественото обсъждане на Проекта за Бюджет на община Кърджали за 2017 г.

 20 Януари 2017

За първи път от много години насам общественото обсъждане на Проекто-Бюджетът за 2017 година не бе предизвиквало толкова голям безпрецедентен интерес от страна на гражданите, които откликнаха на поканата на община Кърджали. Залата на Бизнес инкубатора, където се проведе то, се препълни освен с общински съветници от всички групи, включително и бивши, общински експерти и ръководството на общината, но и с много хора, които имаха какво да кажат в чисто конкретен план. Някои критични, други конструктивни.
Проектът за План-сметката за 2017 година, която е в размер на 49 480 000 лева, представи главният финансист на общината Валентин Иванов, като на въпросите на гражданите бяха готови да отговарят той, кметът инж. Хасан Азис, заместникът му Веселина Тихомирова, председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа.
„Проектобюджетът на Община Кърджали за 2017 г.възлиза на 49 480 000 лева.В сравнение с началният план за 2016г.от 47 470 000лв. увеличението е близо с 5 % .Този ръст се дължи на големият преходен остатък от 2016г.- целеви средства над 3 млн.лв.за капиталови обекти и завишени държавни трансфери за делегираните дейности за 2017г.”, каза Валентин Иванов. По думите му приоритетите и годишните цели на Бюджет 2017 година на община Кърджали са: Запазване нивото на предоставяните публични услуги при засилена вътрешна финансова дисциплина и контрол; Финансова стабилност; Фокусиране върху вътрешните резерви в бюджетните дейности; Фискални правила и ограничения; Завишени отговорности на участниците в бюджетния процес.

По важните акценти в бюджета на община Кърджали са: Без промяна на данъчната тежест за гражданите за 2017г, продължаване дофинансирането със собствени средства на част от делегираните дейности,чиито разходни стандарти изостават от реалната издръжка, запазване числеността на персонала, Поемане на ангажимент за трайно разрешаване на проблема с просрочените задължения от стари години.
Към проекто-бюджета за 2017 година са приложени и 6 писмени предложения на граждани, които Валентин Иванов също представи пред дошлите на общественото обсъждане.
След представянето на бюджета критиките и конструктивните предложения буквално заваляха. А те бяха свързани с просрочените задължения и дълга на общината, капиталовите разходи, хоризонталната маркировка по улиците, недостроения плувен басейн, осветлението, продажбата на общинските имоти и обслужването на дълга, гласуваното, но спряно засега от съда повишаване на данъците и др.
На всички въпроси беше отговорено подробно от главния финансист на общината Валентин Иванов и кметът инж. Хасан Азис. В хода на дискусията се роди и идеята за създаване на инициативен комитет, който да потърси подкрепата на гражданите за отварянето на бул. България и ул. Заводска за движение, както и за оформянето на синя зона в Кърджали.
Част от направените предложения по време на общественото обсъждане ще влезнат в проекто-бъджета на общината за 2017 година, който ще бъде гласуван на 27 януари по време на редовното заседание на Общинския съвет.

Още снимки
 Прочитания: 1324 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign