Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Увеличиха санкциите за нарушители в зелените площи

 01 Февруари 2007

Почти двойно бе увеличен размерът на обезщетенията за причинени вреди на зелената система на територията на община Кърджали. Това гласуваха на заседанието вчера общинските съветници. Промяната касае 8 члена от Наредбата за изграждане , стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на общината в частта тарифа за размера на обезщетения. С влизането в сила на измененията при навлизане ,спиране или паркиране на автомобили в зелените площи, освен на разрешените за това места нарушителите вече ще заплащат не 50 ,а 100 лева. При повреждане на паркови елементи и съоръжения досегашната глоба от 50 до 500 лева нараства също почти двойно. Според размера на щетите, установени от комисия от трима членове физическите лица ще бъдат санкционирани от 100 до 1000 лева, а юридическите от 1000 до 5000 лева. Имуществени санкции от 1000 до 5000 хиляди лева ще бъдат налагани и при монтиране в озеленените площи без разрешение на обекти за търговия, палатки и каравани, освен на разрешените за целта места. Досегашният размер на глобата при подобни нарушения бе от 100 до 400 лева.
Четири пъти е завишена санкцията при причиняване на вреди чрез чупене на детски съоръжения за игра и пейките в озелените площи и междублоковите пространства. Вандалите вече ще трябва да заплатят за подобни нарушения санкция в размер от 200 до 2000 лева. Промяна има и при глобите, които се налагат при паша на домашни животни, унищожаване на декоративна растителност или косене на трева без разрешение от Община Кърджали. Запазва се минималният размер на глобата ,а максималния се променя от 150 на 350 лева.
Според наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Кърджали глобата и обезщетението се присъждат с наказателно постановление. Следва и изземване на незаконно придобитите материали и отнемане на инструментите, с които е извършено деянието.


 Прочитания: 2017 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign