Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

81 човека от общината Кърджали намериха работа по eвропроект за младежка заетост

 05 Май 2017

81 младежи до 29 години от община Кърджали са започнали работа по eвропроект проект „Да бъдем активни – нови възможности за младежите от община Кърджали”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост. Това стана ясно на началната пресконференция, предвидена по проекта, дейностите по който стартираха през май 2016 година, а неговата продължителност е 15 месеца и ще приключи на 1 август 2017 година.
Ръководител на проекта, чиято стойност е 382 130 лева, е главният експерт в община Кърджали Нели Попова, а освен нея в пресконференцията участваха Ширин Сюлейман – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в общинската администрация, партньорите по проекта от „Прайм Консултинг” в лицето на Росица Средкова, Лилия Кирилова – експерт в МТСП, обучители по проекта, общински експерти, журналисти.
По време на пресконференцията стана ясно, че въпросните 81 младежи до 29 годишна възраст са назначени на работа с 6-месечни договори от 1 ноември 2016 година и от 1 февруари 2017 година. Те получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата – 460 лева, а след изтичането да договорите им и след регистрация в БТ могат да продължат работа при положение, че се открият нови работни места.
При откриването на пресконференцията директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности” Ширин Сюлейман очерта целенасочената политика на община Кърджали и общинското ръководство по посока – преодоляване на младежката безработица. „Един от приоритетите на община Кърджали е преборване на проблема с младежката безработица и обхващане на онези от тях, които не са на пазара на труда. Настоящият проект е един от многото социални проекти, които община Кърджали изпълнява. С тези проекти е и назначения младежки медиатор, който имаме също по проект. Той също има за цел да обхваща безработни младежи, които не са регистрирани в Бюрото по труда.”, каза Ширин Сюлейман. Тя благодари на кметовете на населени места за обхващането на младежите там.
„Приоритет на общината и на кмета инж. Хасан Азис е да можем да дадем рамо на хората, които са уязвими, които са в нужда, хората, които имат силите и търсят вариант да се реализират на пазара на труда.”, каза още Ширин Сюлейман.
Самият проект „Да бъдем активни – нови възможности за младежите от община Кърджали” представи неговият ръководител Нели Попова. Целта му е да бъдат създадени условия за активизиране на младежи между 15 и 29-годишна възраст от община Кърджали, които са изолирани от социалната, образователната и трудовата системи. Младежите, които са търсени е трябвало да не са работили през последните 4 месеца, да не са учили през този период, да не са били регистрирани в Бюрото по труда през последните 12 месеца.
На тях им е осигурена възможност за участие в мотивационно обучение, придобиване на професионална квалификация. Осигурена им е била и стипендия за участие в курсовете, както и платена заетост в рамките на 6 месеца.
Нели Попова очерта и основните дейности по проекта, а те са идентифициране на икономически неактивни младежи, организиране и провеждане на мотивационни и професионални обучения, наемане на работа, управление на проекта.
За да идентифицират младежите, екипът на Прайм консултинг е посетил над 25 населени места в община Кърджали, разговаряно е с над 120 младежи, от които 95 са отговорили на изискванията.
Проведени са три мотивационни обучения на 64 младежи. Над 90 процента от тях са оценили обучението като полезно за тях. 38 младежи са преминали професионално обучение по специалност „Озеленяване и цветарство”. Всички успешно са завършили курса и са получили диплом.
При наемането на работа са сключени договори за 6 месеца с 81 младежи, като им е осигурена работа. В над 20 населени места в община Кърджали има младежи, които изпълняват конкретни задачи.

Още снимки
 Прочитания: 1563 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign