Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Предоставят временно жилища на две семейства от Пропаст

 07 Февруари 2007

Две жилища от фонд “Резервен” на община Кърджали са предоставени за ползване за срок от една година на семействата на Назифе Изет Ахмед и Ахмед Осман Юмер, обитатели на застрашени от самосрутване къщи в мах.Пропаст на с.Сипей.
Комисия по чл.195 ал.2 от ЗУТ, назначена със заповед №581 от 20.06.2006 г. на кмета на община Кърджали установи, че 13 сгради в махала Пропаст на с.Сипей са негодни за обитаване, застрашени от самосрутване и опасни за здравето и живота на хората.Осем от сградите са обитаеми и следва да бъдат освободени от живущите.
Съдбата на махала Пропаст ще се решава след изготвяне на геоложки доклад , който ще е готов до 2 месеца.


 Прочитания: 2237 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign