Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

5 кандидатури за членове на Съвета на децата постъпиха в Община Кърджали

 31 Май 2017

Днес се проведе първото заседание на Комисия, назначена със заповед на кмета на община Кърджали, за подбор и класиране на кандидатите за членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Процедурата по набирането на новите членове стартира през февруари, а през април бе обявено набирането на кандидатури на общинско ниво. За изминалите близо два месеца община Кърджали извървя част от процедурата по подбора на децата, за да достигне до днешното разглеждане на кандидатурите от деца от община Кърджали.
Членовете на комисията разгледаха подадените в срок до 24 май шест кандидатури, като след дискусия имаха възможност индивидуално да оценят кандидатите по 4 направления с оценки от 1 до 5, по 9 критерии. Единствено за критерия „Толерантност” оценката бе давана с положителен или отрицателен отговор. Всички кандидатури бяха оценени с „да” по този критерии. За останалите осем критерия, сред които „Активност”, „Креативност”, „Ангажираност към общата кауза”, „Умения за водене на преговори и участие в групови дискусии” и други всеки един кандидат получи различен брой точки от всеки член на Комисията, каза нейният председател Ани Димитрова. Тя допълни, че оценяването на кандидатите вече е направено от членовете на Комисията, но преди да бъде изготвено окончателното решение, Комисията ще проведе поне още едно заседание, на което ще бъдат представени обобщените данни от сборуването на точките и определянето на окончателните кандидати по четирите направления, в които са изявили желание да работят децата. Предстои кметът на община Кърджали да одобри предложението на Комисията, след което кандидатурите в съответните направления ще бъдат изпратени до 15 юни на областния управител.
Председателят на Комисията изрази увереност, че след края на процедурата община Кърджали ще има свой представител в Съвета за децата към Държавната агенция за закрила на детето, които да защитава интересите на децата от общината и областта. Тя допълни, че Съветът дава възможност на неговите членове да участват в процесите на изработване на политики в образованието.
В контекста на подбора днес Димитрова подчерта и някой от по-важните аспекти на работа на Съвета на децата. По думите й основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в образователния и обществения живот. Съветът дава възможност на децата и да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво, каза Димитрова.
Тя уточни, че кандидатите трябва да знаят, че Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, което означава, че само един от всички кандидати от седемте общини ще стане негов член, но това не трябва да демотивира активните и креативни деца. Досега в Съвета са членували 84 деца.


 Прочитания: 1204 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign