Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 13 Юни 2017

Ръководството на Община Кърджали уведомява заинтересованите граждани , че списъците на приетите за учебната 2017-2018 год. в яслените и първите възрастови групи деца и протоколът от извършеното класиране са публикувани в официалния сайт на Община Кърджали - Раздел „Детски Градини”.
До 20 юни 2017год. родителите/ настойниците трябва да запишат децата си в избрана от тях детска градина, чрез попълване на декларация по образец /Приложение №2/ от НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
След формиране на групите, свободните места се обявяват на 01 юли 2017год, на сайта на съответната детска градина и на информационно табло в детската градина.


 Прочитания: 1963 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign