Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Три парцела в парк „Арпезос Север“ продадени за 3 492 000 лв.

 15 Юни 2017

Днес, 15.06.2017г. от 11.30 часа в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имоти, включени в застроителна група „Юг”. Терените се намират в парк ”Арпезос-Север”, ул.”Републиканска”,гр.Кърджали и са предназначени за обекти с обществено обслужващи дейности, с възможност за функциониране като общ архитектурно-строителен комплекс.
Продажбата на трите имота се извърши като застроителна група с обща площ 12 208 кв.м. / те са с площ съответно 5 034 кв.м., 5 266 кв.м. и 1 908 кв.м. / .
Търгът беше насрочен за 09.30ч., но беше отложен с 2 часа на основание чл.115 ал.1 от Наредбата за реда, управление и разпореждане с общинско имущество , поради факта, че 5 участници бяха закупили тръжна документация, а в обявения час на търга се яви представител само на 1 фирма.
Достигнатата цена на търга, предложена от участника“Грийн партнърс“АД гр.София, е в размер на 3 492 000 лв.
Тръжна документация за участие в търга бяха закупили 5 фирми – „Балканстрой Инженеринг“ ООД гр.Кърджали, “Грийн партнърс“ АД гр.София, „ЕУ Инвест Имобилиен“ ЕООД гр.София.,„Лидл България ЕООД енд КО“КД с.Равно поле , ЕТ“Нешо Маринов“ гр.Бяла Слатина, но само една подаде оферта и взе участие в търга.
По първоначална идея въпросните имоти трябваше да бъдат продадени чрез конкурс, където могат да вземат участие кандидати с идейни проекти, но общинското ръководство взе решение да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване на общо основание.
Още снимки
 Прочитания: 2071 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign