Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 28 Юни 2017

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

На заинтересованите на основание чл.124б, ал.3 във връзка с член 124а, ал.4, т.1, че със Заповед № РД-02-15-62/21.05.2014г. изменена със Заповед РД-02-15-78/04.06.2014г. на министъра на регионалното развитие, е разрешил изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път І – 5 „ Обходен път на гр.Кърджали от км 334 + 447 до км 349 + 422, в землищата на гр.Кърджали, с.Дъждино, с.Невестино, с.Пепелище, с.Повет, с.Сипей, с.Солище, с.Черна скала и с.Чилик, общ.Кърджали.

Дирекция ” АСУТ ” Прочитания: 1713 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign