МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[30 Юни 2017]

Четирима са кандидатите за доставка на ел. енергия в община Кърджали


Четирима са кандидатите подали оферти по обявената обществена поръчка от община Кърджали, свързана с излизането й на свободния енергиен пазар. Това са Хидроенерджи груп ООД, Мост енерджи АД, ЧЕЗ Трейд България и ЕВН Трейдинг саут ийст юръп ЕАД.
Офертите на кандидатите бяха отворени днес сутринта на заседание на тричленната тръжна комисия, назначена с заповед на кмета, с председател старши юрисконсултът в общинска администрация Беркант Барзат.
Обществената поръчка е с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на Община Кърджали.” Тя се отнася за всички общински обекти на територията на общината и включването им в Стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя на поръчката. В нея е заложено и осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови графици от координатора на балансиращата група, отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя.
Точките за свързване са 430 и са разположени в общинския център и 117 населени места на община Кърджали. Те включват както улично и парково осветление, така и сгради собственост на община Кърджали.
Обществената поръчка бе обявена на 25 май тази година, а крайният срок за подаване на офертите изтече в 17,00 часа на 29 юни.
Днес на първото си открито заседание за подбор на личното състояние на кандидатите, Комисията подписа запечатаните непрозрачни пликове с предложените ценови оферти, както и техническите предложения на кандидатите.
Предстои още едно открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в поръчката. Срокът за приключване на работа на комисията и излизането й с доклад е шест месеца, но със заповед на кмета той е съкратен до три. Така в най-добрия случай след изтичането им общината ще може да сключи договор по обявената обществена поръчка и да излезе на свободния енергиен пазар.
Срокът за изпълнение на договора по обществената поръчка е 12 месеца и ще влезе в сила от датата на регистриране на първия график за доставка. Прогнозната стойност на поръчката е 420 750 лв. без ДДС, която се явява и максимална обща стойност при офериране на участниците при подаване на офертата. Обявена е и максимална единична цена за доставка на 1 мегават часа нетна активна електрическа енергия от 85 лв. без ДДС.
Ще припомним, че стартирането на процедурата за излизане на община Кърджали на свободния енергиен пазар, е част от мерките, заложени в Плана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2017-2019 година, приет на заседание на Общинския съвет през май тази година. В момента община Кърджали използва електрическа енергия от ЕВН, а с реализирането на обществената поръчка се очаква общината да намали разходите си за електроенергия с 20-25 процента.

Новината е посетена: 617 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка