Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 26 Юни 2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Eкипът за организация и управление на проект „Подай ръка да успеем заедно” има удоволствието да Ви покани да участвате в пресконференция по проект „Подай ръка да успеем заедно", в изпълнение на Договор №БС-33.15-1-014 от 28.09.2016 г. между ДГ„Слънчев рай” с.Перперек общ.Кърджали и ЦОИДУЕМ.
Пресконференцията ще се проведе на 28.06.2017 г., от 11.00 часа в ДГ„Слънчев рай”.
На пресконференцията ще бъдат представени целите, целевите групи и дейностите по проекта, както и постигнатите резултати.
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.


 Прочитания: 1651 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign