Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества бе темата на проведената днес в Кърджали конференция

 15 Февруари 2007

Днес в залата на общинска администрация Кърджали се проведе Конференция на тема “Превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества”.Организатори на форума са Областния съвет по наркотични вещества и Сдружение “Партньори – Кърджали”.
Румяна Димова – председател на Сдружението и Сезгин Бекир – председател на Областен съвет откриха форума.На него присъстваха педагогически съветници от всички учебни заведения в града, представители на общините от региона, членове на Областния съвет по наркотични вещества, ученици от Детски младежки парламет и Клуб “Младите хора – здраве, секс, наркотици” в РИОКОЗ. В началото председателят Сезгин Бекир представи пред присъстващите визията и целите на Областния съвет по наркотични вещества. Той съобщи и резултатите от анкетното проучване „Ученици и психоактивни вещества 2005”.
Г-н Бекир припомни, че изследването е имало за цел да установи как стои въпроса с употребата и злоупотребата на наркотици на теротрията на община Кърджали. Още повече, че до момента такова цялостно обследване не е правено тук. За неговата реализация е използвана професионалната помощ на Националният център по наркомании и с помощта на специалистите е изготвена анкетата, целевата група и извадката.”Фактите, които установихме потвърдиха всеобщото мнение, че употребата и злоупотребата с наркотици не е така разпространена на територията на нашата община, което ни радва. Но това не е основание ние да се откажем от по нататъчна работа по проблема. Затова и в работата си Областния съвет по наркотични вещества набляга на превенцията. Установихме, че почти няма употреба на хероин тук. Малък процент от подрастващите по един или два пъти са опитвали цигари с марихуана. Акцентът на нашата работа е върху информационната работа и запознаването на учители, родители и ученици с проблемите при употребата на наркотици и как могат да се справят с тях.”, съобщи пред присъстващите г-н Сезгин Бекир.
По повод работата на Областния съвет по наркотични вещества през изминалата година г-н Бекир припомни, че Областния съвет съвместно с Фондация “Индекс” са изпълнили проект “Антиагресия” в две учебни заведения в Кърджали – СОУ “Йордан Йовков” и ОУ “Св.св.Кирил и Методий”. В рамките на инициативата ученици от 2 – 5 клас са били обучавани да разпознават собствени чувства и да се борят както срещу своята агресията, както и с агресията сред своите приятели.
През тази 2007 година акцент в работата на Областния съвет по наркотични вещества ще бъде откриването на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите в град Кърджали. “Целта ни чрез изпълнението на този проект е Съвета да излезе от анонимност и да афишира своята дейност и да я разпространи сред другите общини от региона.”, допълни още председателят на Съвета г-н Сезгин Бекир.
На конференцията “Превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества” директорът на Държавната психиатрична болница – Кърджали д-р Дамян Гетев изнесе лекция за факторите, влияещи върху използването на психоактивни вещества. А в края на форума се проведе и дискусия по теми, възникнали по време на днешната среща.

Още снимки
 Прочитания: 2658 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign