Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

За първи път в България в Кърджали бе подписан договор за сътрудничество между университет и общинска фирма

 21 Септември 2017

Договор за сътрудничество между общинската фирма „Озеленяване, чистота и благоустройство“ ЕООД Кърджали и Технически университет Габрово бе подписан тази сутрин в присъствието на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис. Под него подписи сложиха директорът на ОЧБ ЕООД Кърджали Раид Идриз и ректорът на ТУ Габрово професор дтн Райчо Иларионов.
„В практиката на университета това е първи по рода си Договор реализиран, със съдействието на община и с конкретен партньор общинска фирма”, подчерта Иларионов. И към момента висшето заведение има редица договори за партньорство, но всички те са с фирми от реалния бизнес. Вярвам, че съвместната ни работа ще доведе до конкретни резултати и за двете страни, каза още той.
Договорът за сътрудничество е за срок от три години и урежда отношенията свързани с научноизследователската дейност между „Озеленяване, чистота и благоустройство“ ЕООД Кърджали и Технически университет Габрово. Конкретните съвместни дейности ще бъдат насочени към извършване на научни изследвания и създаване на научно-приложни продукти, работа по съвместни научноизследователски проекти, обучения във връзка с постигнатите от проведените изследвания резултати, както и участие в договори за научни изследвания.
Първата стъпка за реализиране на съвместните дейности между партньорите вече е направена. Техническият университет в Габрово в партньорство с кърджалийската общинска фирма кандидатства с проект по ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, Процедура за подбор на проектиBG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”,Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”. Така на практика за първи път ще се реализира проект между общинска фирма и университет.
Основна цел на проекта е да се разработи иновативна система за интелигентно улично осветление с адаптивно управление на светодиодни осветители и да се създаде и тества прототип в реална оперативна среда на 2 избрани пилотни улици в областния център Кърджали – бул. „Тракия” и ул. „Сан Стефано”.
Резултатите този проект ще бъдат основа за повишаване на иновативния капацитет и конкурентоспособността на общините като собственици на уличното осветление в България чрез използване на най-новите и модерни постижения на техническите науки.

Още снимки
 Прочитания: 2101 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign