Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Програма Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” 2017г.

 25 Септември 2017

Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” 2017г.
Образователен модул: Прожекции на екологични филми и практически занятия за реагиране при кризисни ситуации,причинени от терористични актове,природни бедствия и аварии
28 – 29 септември 2017 г., град Кърджали
Организатори: Европейска комисия, фондация „Европейски екологичен фестивал“ и община Кърджали
П Р О Г Р А М А
28 септември /четвъртък/ 9.00 – 17.00 ч.,Общински център за култура и младежки дейности
10.00 ч. Официално откриване
9.00 – 13.00 ч. ПРОЖЕКЦИИ на екологични филми за подготовка на населението за реагиране и справяне в критични ситуации,причинени от природни бедствия и аварии.
Ще бъдат представени специализирани продукции с образователна и превантивна цел срещу природни бедствия и аварии на водещи европейски и български медии, институции и неправителствени организации, участвали в изданията на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“. Разпространение на информационни материали сред населението и училищата в община Кърджали.
10.00 ч. Откриване на фотоизложба на екологична тематика, изработена от ученици от „Фото- клуб” към Общински детски комплекс Кърджали.
Инициативата е посветена на забавянето на климатичните промени,устойчиво развитие, опазване на околната среда, борбата срещу природните бедствия и аварии.
13.30 – 17.00 ч. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ за подготовка за населението чрез придобиване на практически умения за реагиране и справяне в критични ситуации, причинени от терористични актове, природни бедствия и аварии
Презентация: "Реагиране на пребиваващи в административни и образователни институции при обгазяване, причинено от терористичен акт.”
Практическо занятие: "Действие на застрашените и на силите от единната спасителна система при ликвидиране на обгазяване, причинено от терористична дейност“.
Димитър Разкалински-началник сектор "УОМП"в община Кърджали
Практическото обучение е предназначено за ученици и преподаватели от училища и детски градини от община Кърджали.
Целта е придобиване и подобряване на умения, навици и компетентност при възникване на природни бедствия (пожари, наводнения, земетресения, промишлени замърсявания и аварии), оказване на първа до лекарска помощ на пострадали, евакуация в условията на извънредни ситуации и защита на критичната инфраструктура. Ще бъдат използвани учебни пособия и спални спасителни чували, осигурени от Европейската комисия.
Практическите занятия ще се водят от експерти от регионалните структури на МВР, БЧК, БАН, Асоциация на сухопътните войски на България иУОМП при община Кърджали,
29 септември /петък/, 08.30 – 11.00 ч., Бизнесинкубатор - Кърджали
ОБРАЗОВАТЕЛНА ДИСКУСИЯ за надграждане на практическите умения на населението и младите хора за реагиране и справяне в критични ситуации,причинени от терористични актове, природни бедствия и аварии.
Обсъждане на практически мерки и действия при терористични актове,обгазяване,земетресения, наводнения и пожари, както и състоянието на подготовката и информационната обезпеченост на населението в критична среда. Обсъждане на образователни информационни материали за населението с участието на обучените млади спасители-ученици от училищата в град Кърджали.
Модератор: Невена Праматарова, управляващ директор на фондация ”Европейски екологичен фестивал” или представител на фондация „Европейски екологичен фестивал“.
Първа сесия: 08.30 – 09.30 ч.
Състояние на практическа подготовка и информационна обезпеченост на населението в критична среда при терористични актове. Решенията по света - възможности за България.

Тема:"Приложение на космическите технологии при локализация на терористични действия довеждащи до пожари и обгазявания."
Презентация на проф. Лъчезар Филипов, ръководител секция "Астрофизика на високите енергии", Институт за космически изследвания и технологии, БАН

Втора сесия: 09.30 – 10.30 ч.
Организационни и практически въпроси и структурни проблеми на системата за борба срещу терористичните актове и природните бедствия и аварии.
Тема: "Оръжията на тероризма и защитата от тях":
Презентация на д-р Захари Бисеров, преподавател в Нов български университет, член на Управителния съвет на Асоциацията на Сухопътните войски на България

10:30 – 11:00 ч. Дискусия, обобщение и закриване на форума.

По време на образователната дискусия ще бъдат прожектирани обучителни документални филми с образователна и превантивна цел, онагледяващи практики на превенции срещу терористични актове,природни бедствия и аварии. Прочитания: 2231 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign