Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

 25 Септември 2017

Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” 2017
Образователен модул:Прожекции на екологични филми и практически занятия за реагиране при кризисни ситуации,причинени от терористични актове,природни бедствия и аварии - 28 – 29 септември 2017 г., град Кърджали
Организатори: Европейска комисия, фондация „Европейски екологичен фестивал“ и община Кърджали
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
Европейската комисия, фондация „Европейски екологичен фестивал” и община Кърджали организират за поредна седма година Образователния модул: Прожекции на екологични филми и практически занятия за реагиране при кризисни ситуации,причинени от терористични актове,природни бедствия и аварии от 28 до 29 септември 2017 година в град Кърджали. Инициативата е част от 12-то издание на Международния екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” за филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда.
По време на събитието на 28 септември 2017г.ще се проведе ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ за подготовка на населението чрез придобиване на практически умения за реагиране и справяне в критични ситуации, причинени от терористични актове, природни бедствия и аварии. Занятията са предназначени за ученици и преподаватели от училища и детски градини, както и за населението от община Кърджали и региона за придобиване и подобряване на умения, навици и компетентност при възникване на природни бедствия (пожари, наводнения, земетресения, промишлени замърсявания и аварии), оказване на първа до лекарска помощ на пострадали, евакуация в условията на извънредни ситуации(обгазяване,причинено от терористичен акт) и защита на критичната инфраструктура. Ще бъдат използвани и учебни пособия и спални спасителни чували, осигурени от Европейската комисия.

Основният акцент на практическите занятия ще е върху действията на застрашените и на силите от единната спасителна система при ликвидиране на обгазяване, причинено от терористична дейност. Ще бъде разяснено как пребиваващите в административни и образователни институции да реагират при обгазяване, причинено от терористичен акт.
ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ ще се водят от г-н Димитър Разкалински, началник сектор "УОМП", община Кърджали и експерти от регионалните структури на НС “Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, БЧК,Дирекция „Национална система 112“ – МВР.
На 29 септември 2017г. ще се проведе и ОБРАЗОВАТЕЛНА ДИСКУСИЯ за надграждане на практическите умения на населението и младите хора за реагиране и справяне в критични ситуации,причинени от терористични актове, природни бедствия и аварии с участието на експерти от НС “Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР,БАН, Асоциация на сухопътните войски на България, сектор „Управление при ОМП" в община Кърджали,БЧК и др.
По време на събитието ще бъдат прожектирани специализирани продукции с образователна и превантивна цел срещу природни бедствия,критични ситуации и аварии на водещи европейски и български медии, институции и неправителствени организации, участвали в изданията на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна - 21 век".
Учениците от „Фото- клуб” към Общински детски комплекс- Кърджали ще представят фотоизложба на екологична тематика, посветена на забавянето на климатичните промени, устойчивото развитие, опазване на околната среда, борбата срещу природните бедствия и аварии.
Практическото обучение и прожекциите са с Вход свободен. Прочитания: 2031 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign