Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинският съвет прие отчетът на Бюджет 2016 с 25 гласа „за”

 28 Септември 2017

След бурни дебати в залата на Бизнес инкубатора по време на заседание на Общинския съвет, продължили близо час и половина, с 25 гласа „за” отчетът за изпълнение на бюджета на Община Кърджали към 31 декември м.г. бе приет от Общинския съвет. От групата на ГЕРБ дадоха негативен вот, а социалисти и реформатори се въздържаха при гласуването. Съветниците приеха и отчета на изпълнението на бюджета на Кърджали за първото полугодие на 2017 година.
Отчетът на Бюджет 2016 бе представен от кмета на общината инж. Хасан Азис. В него той очерта параметрите на план-сметката в приходната и разходната и част. При заложени 47 470 000 лева, бюджетът със направените актуализации е достигнал 55 404 882 лева. От отчета става ясно, че просрочени задължения са 15 125 000 лева, от които 14 781 176 лв. са за местни дейности, а останалите за държавни.
Пръв от опозицията в местния парламент се изказа председателят на групата на РБ Радослав Милев. Той заяви, че ще гласува „въздържал се” за отчета на Бюджет 2016, защото част от събраните средства от такса смет през миналата година, които имат целеви характер, са отишли не по предназначение.
Според Огнян Иванов от ГЕРБ размера на пресрочените задължения не е 15 милиона лева, както е посочено в отчета, а над 19 милиона и в този смисъл не били верни твърденията на кмета, че размерът на задълженията се запазва на едно ниво вече няколко години, а в същото време Общината не е ограничила своята дейност и инвестиционна програма. Иванов изтъкна, че принципа на съставяне на бюджета като цяло е сгрешен, защото няма реална основа на която стъпва и заяви, че ГЕРБ също няма да подкрепи отчета на Бюджет 2016.
Групата на БСП също гласуваха „въздаржал се”. В мотивите си Георги Кючюков изтъкна, че гласуват така, защото община Кърджали не е изпълнила ангажиментите си по оздравителните програми, които са приети от по тяхно предложение от местния парламент.
Община Кърджали е дофинансирала дейности, които би трябвало да се финансират от държавата като например възстановяване на щети от бедствия и системата на образованието, дофинансира и реализираните проекти по оперативните програми на ЕС, тя не е преустановила нито една от услугите, които предлага на гражданите, с успех се изпълнява инвестиционната и програма. Това бяха само част от аргументите, които представи кметът инж. Хасан Азис в отговор на критиките на опозицията в местния парламент.


 Прочитания: 1830 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign