Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обществено обсъждане

 16 Февруари 2007

Днес в общинска администрация Кърджали се проведе обществено обсъждане на заявлението на „Горубсо – Кърджали” АД, за издаване на разрешително по чл.104 от Закона за опазване на околната среда, за експлоатация на действащо предприятие, класифицирано като „предприятие с висок рисков потенциал”. Обществената дискусия бе инициирана от кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис. Днес в нея участваха експерти от министерството на околната среда и водите, от Регионалната инспекция за опазване на околната среда – Хасково, Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Басейнова дирекция Източнобеломорски район, Регионална дирекция на държавния технически надзор, Областна дирекция „Полиция”, Регионална дирекция противопожарна опасност и защита на населението, дирекция Гражданска защита, ВиК, представители на природозащитни организации, кметове на крайградски села, общински съветници и граждани, както и директорът на „Горубсо – Кърджали” АД инж. Живка Ковачева.
Пред присъстващите инж. Азис сподели, че една от целите на днешното обществено обсъждане е да бъде чуто мнението на експертите с цел избягването на замърсяване на околната среда в Кърджали от дейността на предприятието. Конкретно в срещата трябваше да бъдат представени намеренията свързани с производството на „Горубсо”, а също и съхраняването на опасни вещества и мерките, които прилага предприятието за недопускане на инциденти.Но въпросите, които през цялото време се отправяха към представителите на фирмата бяха свързани с добива на злато на кюлчета. Въпросът от няколко седмици буни духовете на обществеността на Кърджали тъй като при този вид добив се използва цианид. Инж. Ковачева съобщи пред присъстващите, че от месец март 2006 година предприятието добива по гравитачен път златоносен концентрат, а не злато на кюлчета и на този етап няма такива намерения.
След края на срещата инж. Хасан Азис сподели:
„За мен беше важно, че на тази среща участваха представители на министерството на околната среда и водите, на екологични организации и на институциите имащи пряко отношение към дейността на „Горубсо-Кърджали” АД, които направиха много ценни за нас уточнения.За мен много важно бе, че днес тук имаше представители на гражданството, защото те имаха възможност сами да чуят становищата на компетентните органи. Още веднъж ще подчертая, че обществото и общественото мнение са много чувствителни към екологичните въпроси и проблеми, свързани с опазването на околната среда и здравето на хората.”

Още снимки
 Прочитания: 2205 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign