Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 02 Октомври 2017

Община Кърджали съобщава на заинтересуваните,че в ДВ бр.78/29.09.2017г. е обнародвано обявление за изработени помощни планове и планове на новообразуваните имоти по §4к,ал.1 от ЗСПЗЗ за зони за земеделско ползване както следва:
- Зона за земеделско ползване /ЗЗП/ № 9, попадаща в землището на с. Невестино, Община Кърджали.
- Зона за земеделско ползване /ЗЗП/ № 28, попадаща в землището на с. Петлино, Община Кърджали.
Същите ще бъдат изложени в сградата на Общината, дирекция “АСУТ”, стая 203.
Заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в Държавен вестник до Кмета на Общината в Информационен център при Община Кърджали – І етаж.ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ


 Прочитания: 2101 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign