Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Годишният план за местни данъци и такси на община Кърджали към 1 октомври е изпълнен на 93 процента

 06 Октомври 2017

Събираемостта на местните данъци и такси в община Кърджали върви с много добри темпове. Към 1 октомври в хазната са влезли 10 235 614 лв., съобщи заместник-кметът на община Кърджали Тунджай Шюкрю.Той уточни, че спрямо общо плановото задание за 2017 г. това е изпълнение от 93%. Към днешната дата има преизпълнение на един от заложените параметри и той касае данък „Превозни средства”. Изпълнението тук е от 113% или събрани средства в размер на 1 927 889,01 лв. По думите на Шюкрю до голяма степен преизпълнението се дължи на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, според който собствениците на превозни средства погасяват средствата по реда на тяхното постъпване, а не по-тяхно желание. Така в общинската хазна, заедно със задълженията за тази година, са постъпили и тези от предишни периоди.
Зам.-кметът съобщи, че висока събираемост от 96% е отчетена и при данък недвижими, където постъпилите средства са в размер на 2 016 121,37 лв. Най-голямата събрана сума е от такса битови отпадъци и тя е 4 707 316, 23 лв., като процентът на изпълнение спрямо плана е 90 на сто.
Висок процент на събираемост има и при данъка за придобиване на имущество чрез дарения и възмезден начин, а постъпилите средства от него до 1 октомври са в размер на 1 273 831, 14 лв.
Към момента най-малък е делът на събраните дължими суми от туристически данък, които са в размер на 25 384,82лв. Нисък е процентът на събираемост и при патентния данък – 68 на сто. Предприети са мерки за повишаване на събираемостта и се извършват проверки, които се очаква да доведат до достигане на плануваните средства, каза зам.-кметът Тунджай Шюкрю. Той припомни, че крайният срок за плащане на патентния данък е до края на месец октомври, а за останалите, които се плащат на две вноски, до края на ноември.
Желаещите да бъдат освободени жилищните им имоти от такса „битови отпадъци” за следващата календарна година, пък могат да заявят това до края на 2017 като подадат декларация по образец.
В заключение Шюкрю изказа своята благодарност към всички добросъвестни, изрядни и изпълнителни граждани, физически и юридически лица, които в срок са си платили данъците и таксите. „Надявам се, че техният брой ще се увеличава всяка изминала година. От своя страна общинска администрация ще се стреми да подобрява услугите по администрирането и разбира се - сметосъбирането и сметоизвозването”, подчерта заместник-кметът.


 Прочитания: 1834 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign