Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 09 Октомври 2017

ПОКАНА
за Встъпителна пресконференция

по проект по Проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „Активно включване за по-добър живот , финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. , съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „Активно включване за по-добър живот

Събитието ще се проведе на 11 октомври /сряда/ 2017 г., от 11:00 ч., в Заседателната зала на Бизнес инкубатор – гр. Кърджали. По време на събитието ще имате възможност да се информирате за основните цели, предвидените дейности и очакваните резултати в рамките на проекта.


Програма на събитието:

10:30 ч. – 11:00ч Регистрация на участниците

11:00 ч. – 11:10 ч. Откриване, представяне на участниците

11:10 ч. – 11:30 ч. Представяне на предвидените дейности и очаквани резултати по проекта

11:30 ч. – 11:45 ч. Въпроси и отговори
Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 Прочитания: 1711 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign