Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 03 Ноември 2017

Община Кърджали уведомява заинтересованите лица, че е открито производство по приемане на решение на Общински съвет-Кърджали за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година.
На всички заинтересовани лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 03.11.2017 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година.
На основание чл. 66, ал.1 от Административнопроцесионалния кодекс, настоящият проект за решение е публикуван в интернет страницата на Община Кърджали - https://www.kardjali.bg, на 03.11.2017 г. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината municipality@kardjali.bg и в информационния център в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 41.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесионалния кодекс ще бъде направено обществено обсъждане на 29.11.2017 г. от 17:30 часа в залата на Бизнес инкубатора, ул. „Отец Паисий” 12, в гр. Кърджали.


 Прочитания: 3522 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign