Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Нов Колективен трудов договор в сферата на образованието подписаха кмет и синдикати

 06 Ноември 2017

Нов Колективен трудов договор за двугодишен период подписаха днес община Кърджали, синдикатите и работодателите в сферата на образованието. Под документа подписи сложиха инж. Хасан Азис, кмет на общината и Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/, представлявано от Недялка Кюпрюджиева, Сдружение на директорите в средното образование в Република България /СДСОРБ/, представлявано от Лиляна Янкова от една страна и Синдиката на българските учители към КНСБ, представляван от Нели Арнаудова и Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, представляван от Румяна Профирова.
Полагането на подписите стана в присъствието на зам.-кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова и директора на дирекция „Хуманитарни дейности” Ширин Сюлейман, които декларираха, че до подписването на новия КТД се стига след поредица от срещи и засилен диалог между страните.
Колективният трудов договор пряко засяга звената, основно финансирани от община Кърджали – детските градини, извънучилищните звена и общинските училища и има за цел да отрази специфичните проблеми на общинското образование, стъпвайки на националния КТД и нормативната уредба в системата на средното образование. Основните акценти в документа са свързани с запазването на по-високи отпуски на работещите в сферата на образованието, педагогически и непедагогически персонал, социалните плащания, както и изплащането на здравните книжки.
Подписването на поредния Колективен трудов договор за образованието е доказателство за поддържаното и развивано добро социално партньорство през годините в нашата община, казаха социалните партньори след полагането на подписите под документа . По думите им постигнатото съгласие по договорирането им дава увереност, че по пътя на социалното партниране ще могат да обсъждат и договарят решения с общинското ръководство, които ще имат положително въздействие върху образователния процес в Община Кърджали.
Днес кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис подписа и анекс към Колективният трудов договор от 10.10.2016 г. за сферата на училищното и детско здравеопазване. За синдикатите документът бе подписан от Мария Чилова - председател на синдикалната организация на звено „Училищно и детско здравеопазване”.Още снимки
 Прочитания: 3683 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign