МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
20 Февруари 2018
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[22 Ноември 2017]

По проект „ХОРО”: Деца станаха герои в приказка за толерантността


[Още снимки]

Истинско театрално представление подготвиха и представиха възпитаници на ДГ „Баба Тонка”, включени в клубната форма „Разказвачница. Приказки край огнището” на проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”.
Това бе първа представителна изява на децата от клуба в детската градина, а на театралната сцена предстои да се изявят и възпитаниците на останалите три детски градини, включени в проекта - ДГ "Ян Бибиян", ДГ"Щастие" и ДГ „Детелина”.
Пресъздавайки атмосферата на истинския театър, с помощта на своите ръководители, децата бяха подготвили театрален афиш за спектакъла „Пъстра приказка за мъдростта”, създаден по автентична ромска приказка. На входа на театралната зала /физкултурния салон в градината/ гостите - децата от клубната форма в останалите три градини, получиха и специално подготвен билет за представлението. Публиката бе настанена от разпоредителите, светлините угаснаха и завесите се вдигнаха. Разказвачът поде своята история, а на сцената оживя приказката за пъстротата на света, в който живеем и как да приемаме различните, чрез историята на цветята в едно кралство.
Така с помощта на театралното изкуство бе дадена възможност за опознаването на децата от различни общности и приемането на различията в духа на толерантност и разбирателство. А това наистина се случи още в първата среща на децата след представлението, защото по-голяма част от тях заявиха желанието си да бъдат приятели.
По думите на четирите директорки на детски градини, включени в проекта, работата по него дава възможност за създаване на условия за пълноценно развитие и интеграция в образователна система на децата от етнически малцинства в град Кърджали. Преди всичко обаче Проектът създава условия за по-добра социализация на децата, за които българският език не е майчин чрез подобряване на нивото на владеенето му. Работата в клуб Разказвачница „Приказки край огнището” и в Студио „Танцуващи ноти” показва бърз темп на развитие на говорните компетентности на такива деца, а това от своя страна засилва мотивацията и на техните родителите, децата им да посещават занятията във различните форми на проекта, убедени са директорките.
По проекта престои да стартира работата по още две клубни форми, където участието на родителите е засилено. Това са „Мамин салон. Умница –хубавица” и Татков клуб „Рицар без броня”, насочени към дейности с майките и татковците на децата.
Изпълнението на проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, финансиран по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. стартира в края на миналата година, а договорът за него бе подписан на 15 ноември 2016г.
Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца от Община Кърджали в партньорство със Сдружение „Инициатива за развитие–Кърджали решава”, ДГ „Баба Тонка”, ДГ”Детелина”,ДГ „Ян Бибиян”и ДГ”Щастие”, а общата му стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 488 524, 58 лева и е 100% грант от Оперативната програма.
Проектът "ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието" е насочен към работа с 178 деца и техните родители от етнически малцинствени групи и маргинализирани обществени групи, чиято социална и личностна реализация е силно ограничена поради социална и психологическа изолация.
Основните дейности в проекта са свързани с проучване на проблемите и нагласите на родителите и извеждане на децата от затворената общност, в която живеят и успешната им интеграция в училище.


www.eufunds.bg
Проект "ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието", Договор № BG05M20P001-3.001-0114, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Новината е посетена: 1368 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи