Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

По проект „ХОРО”: Деца станаха герои в приказка за толерантността

 22 Ноември 2017

Истинско театрално представление подготвиха и представиха възпитаници на ДГ „Баба Тонка”, включени в клубната форма „Разказвачница. Приказки край огнището” на проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”.
Това бе първа представителна изява на децата от клуба в детската градина, а на театралната сцена предстои да се изявят и възпитаниците на останалите три детски градини, включени в проекта - ДГ "Ян Бибиян", ДГ"Щастие" и ДГ „Детелина”.
Пресъздавайки атмосферата на истинския театър, с помощта на своите ръководители, децата бяха подготвили театрален афиш за спектакъла „Пъстра приказка за мъдростта”, създаден по автентична ромска приказка. На входа на театралната зала /физкултурния салон в градината/ гостите - децата от клубната форма в останалите три градини, получиха и специално подготвен билет за представлението. Публиката бе настанена от разпоредителите, светлините угаснаха и завесите се вдигнаха. Разказвачът поде своята история, а на сцената оживя приказката за пъстротата на света, в който живеем и как да приемаме различните, чрез историята на цветята в едно кралство.
Така с помощта на театралното изкуство бе дадена възможност за опознаването на децата от различни общности и приемането на различията в духа на толерантност и разбирателство. А това наистина се случи още в първата среща на децата след представлението, защото по-голяма част от тях заявиха желанието си да бъдат приятели.
По думите на четирите директорки на детски градини, включени в проекта, работата по него дава възможност за създаване на условия за пълноценно развитие и интеграция в образователна система на децата от етнически малцинства в град Кърджали. Преди всичко обаче Проектът създава условия за по-добра социализация на децата, за които българският език не е майчин чрез подобряване на нивото на владеенето му. Работата в клуб Разказвачница „Приказки край огнището” и в Студио „Танцуващи ноти” показва бърз темп на развитие на говорните компетентности на такива деца, а това от своя страна засилва мотивацията и на техните родителите, децата им да посещават занятията във различните форми на проекта, убедени са директорките.
По проекта престои да стартира работата по още две клубни форми, където участието на родителите е засилено. Това са „Мамин салон. Умница –хубавица” и Татков клуб „Рицар без броня”, насочени към дейности с майките и татковците на децата.
Изпълнението на проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, финансиран по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. стартира в края на миналата година, а договорът за него бе подписан на 15 ноември 2016г.
Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца от Община Кърджали в партньорство със Сдружение „Инициатива за развитие–Кърджали решава”, ДГ „Баба Тонка”, ДГ”Детелина”,ДГ „Ян Бибиян”и ДГ”Щастие”, а общата му стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 488 524, 58 лева и е 100% грант от Оперативната програма.
Проектът "ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието" е насочен към работа с 178 деца и техните родители от етнически малцинствени групи и маргинализирани обществени групи, чиято социална и личностна реализация е силно ограничена поради социална и психологическа изолация.
Основните дейности в проекта са свързани с проучване на проблемите и нагласите на родителите и извеждане на децата от затворената общност, в която живеят и успешната им интеграция в училище.


www.eufunds.bg
Проект "ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието", Договор № BG05M20P001-3.001-0114, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Още снимки
 Прочитания: 2944 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign