Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Двучасова дискусия за местните данъци и План-сметката за дейностите по управление на отпадъците

 30 Ноември 2017


При засилен интерес почти два часа продължи снощи в Бизнесинкубатора общественото обсъждане на План-сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г., както и на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали. В залата присъстваха кметът инж. Хасан Азис, всички негови заместници Тунджай Шюкрю, заместник- кмет по „Местни приходи“, Мюмюн Али Мюмюн,зам.- кмет „Общинска собственост и икономическо развитие“, инж. Катя Митовска с ресор „Строителство и териториално развитие“ и Веселина Тихомирова, зам.- кмет „Хуманитарни дейности“. В дискусията участваха също председателят на местния парламент Раиф Мустафа, общински съветници от всички групи, общински експерти, кметове на насели места, представители на бизнеса, граждани.
„Общественото обсъждане е по инициатива на общинска администрация, без да е задължително по закон. Нашето желание е да чуем мнението на хората и да има откритост по таза важна тема”, коментира инж.Азис.
„Проектите бяха публикувани на сайта на Община Кърджали от 3 ноември, за да могат жителите на общината да се запознаят с предложенията за промени, но досега не е постъпило нито едно писмено предложение, становище или мнение от заинтересовани лица”, съобщи Соня Табакова, директор на Дирекция „Местни приходи”, водеща на общественото обсъждане.
Участници изказаха несъгласие с предвидените промени, а именно ставката за недвижими имоти да бъде еднаква за гражданите и за фирмите, също и с ръста на данък МПС и на туристическия данък.
„Изпълнението на Програмата за финансово оздравяване на общината не може да бъде мотив”, коментираха кърджалийци и настояха за по – добра събираемост на туристическия данък като ползват масивите на МВР за адресна регистрация, за точно отчитане нощувките в хотелските комплекси. Те отново повдигнаха въпроса за липсата на улично осветление, за неблагоустроени улици в кварталите.
В отговор на повдигнатите проблеми кметът инж. Азис заяви, че със собствени средства общината продължава дофинансирането на част от делегираните дейности, чиито разходни стандарти изостават от реалната издръжка. Той припомни, че общината финансира 8 социални услуги, също дофинансира с 250 -300 хил.лв. детски градини, стотици хиляди годишно се заделят и за училища. Инж. Азис приведе и справка за държавната субсидия за капиталовите разходи, от която се вижда, че при управлението на ГЕРБ за община Кърджали тези средства са намалели два три пъти. Градоначалникът отхвърли обвиненията, че през годините нищо не е направено за решаване на важни инфраструктурни проблеми в общината. В тази връзка той посочи реализиране на големи обекти за над 100 млн лв. по европейски програми като изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води и десетки км подменена каналицзационна и водопроводна мрежа, нова паркова зона в център на Кърджали, пазара и др. Инж. Азис съобщи, че в края на 2017 ще бъде пусната процедурата за улично осветление, а през май следващата Кърджали ще има модерно ледосветление с 5-годишна гаранция. Той обобщи, че през годините ръководството на общината се е опитвало да решава проблемите в дългосрочен план.
При обсъждане размера на таксата за битови отпадъци, общинските експерти изтъкнаха, че необходимостта от промяна, е обвързана с Наредба на МОСВ, с която ежегодно се увеличава таксата за тон депониран отпадък. За 2016г. предвижданата такса в общината е била 380 хил.лв., през 2017г. близо 600 хил.лв., а следващата година тя ще стигне 900 000 лева, средства, които общината трябва да внесе. Бе припомнено, че проектът за изграждане на Регионалното депо за преработка на битови отпадъци край Вишеград е на МОСВ, но министерството не го приключва и го прехвърля на община Кърджали, за което тя няма вина.
На финала на общественото обсъждане кметът инж.Хасан Азис отговори и на отправени чрез медиите сериозни обвинения на областния управител, че повишаването на местните данъци е грешна политика, че при такса смет се наблюдава една притеснителна тенденция, че мотивите за предлаганите промени са несъстоятелни и във вреда за гражданите на община Кърджали.
В края на общественото обсъждане инж. Хасан Азис заяви:
„Всички изказвания бяха направени в посока да няма увеличение на данъците. Аз също съм за това. Тук, обаче говорим за промени в нашата Наредба за местни данъци и такси и какво представляват тези промени. По темата вече има едно различно говорене за данъците. От позицията на представител на държавна институция, се дава оценка на местната власт, кое е грешно и кое е правилно. Местната власт, избрана от хората, е за това да събира предложения и да организира дискусии по определени теми. Този път имаме една изключително грешна позиция на представител на държавата, който преди да е минало общественото обсъждане, определя кое е грешно и кое е правилно. Това означава, че той не осъзнава смисъла на местното самоуправление, а самоуправлението в основата си означава демокрация. Никой няма право от позицията на назначен да дава оценка на избраните от хората”, коментира инж. Азис.
Решенията па план-сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г., както и на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци ще се гласуват на заседание на ОбС-Кърджали през декември.

Още снимки
 Прочитания: 2401 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign