Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

На 100% е договориран ресурса за изпълнение на инвестиционните проекти на общината по ОП”Региони в растеж” 2014-2020г.

 19 Януари 2018

Община Кърджали е единствената община от 39 в страната, конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., която е договорила 100 % от предоставената й безвъзмездна финансова помощ по този приоритет. Това съобщи кметът инж. Хасан Азис по време на проведеното снощи обществено обсъждане на проекто-бюджета на общината. Той посочи, че инвестиционната програма е на обща стойност 21 048163,28 лв., а недоговорените средства са в размер само на две стотинки. Те са посочени в публикуваните изменени насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР.
Към настоящия момент Община Кърджали е подала всички проекти, включени в одобрената Инвестиционна програма. Проектите ще се изпълняват до 2020 г.


 Прочитания: 1844 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign