Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

15 фирми участват в обществената поръчка за образователната инфраструктура

 25 Януари 2018

15 фирми, сдружения и обединения подадоха оферти за участие в най-голямата обществена поръчка по Инвестиционната програма на община Кърджали, съобщи зам.-кметът по строителство и ръководител на проекта инж.Катя Митовска.
Обществената поръчка по Проект "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0001-C01 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020” е за 10 013 803лв. с ДДС. Тя включва 4 обособени позиции :
1.Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СОУ „П.Р.Славейков",
2.Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СОУ "Отец Паисий"
3. Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ГПЧЕ "Христо Ботев" и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“,
4.Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОУ "П.К. Яворов"
По обособена позиция 1 оферта е подало едно сдружение - ДЗЗД“Инфра конструкт груп“. По обособена позиция 2 са постъпили 4 оферти - от „Саварона“ЕООД, „Меаца“ЕООД, „Симекс“ЕООД и „Р-Р Инвест – 1“. По трета позиция документи за участие в поръчката са дали 4 фирми - „Алфа Билд Инженеринг „ЕООД, „ИСА 2000“ЕООД, „Булпласт БГ“ЕООД и Обединение „Енергийна ефективност“. По четвърта позиция участниците са 6 – „СК София“ЕООД, „Некст Билд“ ЕООД, „МУУД Констракшън“, „Вейл Конструкции“ЕООД, „Герт груп“ЕООД и Сдружение“Стратиеви“.
Днес деветчленна комисия, оглавявана от зам.-кмета по строителство инж.Катя Митовска отвори офертите в присъствието на представители на фирмите, участващи в обществената поръчка.Подписани бяха техническите предложения на участниците. С това се даде начало на работата на комисията и процеса за избор на изпълнител за всеки един от обектите.

Още снимки
 Прочитания: 2290 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign