Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 24 Януари 2018


ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Кърджали обявява, че на 19.02.2018г., от. 18. 00 часа, в заседателната зала на Община Кърджали №303 ще се проведе обществено обсъждане на изменение на Общ устройствен план и Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване за част от Поземлен имот 40909.119.221, област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, п.к. 6600, кв. "Студен кладенец", съставляващ част от улица от о.т. 2015 до о.т. 2018 между кв. 242 и кв. 237 по ПУП на кв. „Студен кладенец“, гр. Кърджали, с площ от 1241 кв.м.. Прочитания: 1766 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign