МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
19 Февруари 2018
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[29 Януари 2018]

Позиция на Община Кърджали


Във връзка с постъпило писмо с искания с вх. № 92-00-83/22.01.2018г. от Областния координатор на РС на КНСБ ръководството на Община Кърджали изразява следната позиция:
Бюджетът на община Кърджали за 2018г. за работещите в сферата на училищно и детско здравеопазване, образование и социални услуги е обективен, балансиран и съобразен с реалните възможности и приоритети на Общината. Той е в приетата рамка на определените за целта целеви субсидии за фонд работна заплата и издръжка, съобразно длъжността на специалистите, работещи в тези сфери.
В отговор на искането в писмото всеки директор на детска градина да разполага с бюджетна бланка за 2018г. заявяваме че, всеки ръководител на образователна институция и социална услуга в Община Кърджали разполага с такава и има точен разчет на бюджета на база брой деца, брой потребители и средства, получени по стандарт. Ангажимент на всеки ръководител е да изготви и утвърди поименно щатно разписание на длъжностите.
По отношение на искането за размера на основната работна заплата е важно да уточним, че за общинска администрация не се начислява клас прослужено време. Що се касае до социалните услуги, разходите за работна заплата се утвърждават с решение на Общински съвет при приемане на бюджета за съответната година, въз основа на определените единни разходни стандарти.
От месец януари 2018г. са увеличени заплатите на заетите в социалните услуги, предоставяни в община Кърджали. Увеличението е съобразено с увеличението на единните разходни стандарти, приети с Решение на Министерски съвет, за съответната бюджетна година, както и с увеличението на минималната работна заплата. Правят се и разчети за актуализиране на заплатите на служителите в общинска администрация.
Финансирането на медицинските специалисти в здравните кабинети и яслените групи към детските градини е делегирана от държавата дейност и средствата за тях се получават от Републиканския бюджет. Определят се по единни разходни стандарти с Решение на Министерски съвет, за съответната бюджетна година.
Ръководството на Община Кърджали има огромното желание да удовлетвори искането в писмото за увеличаване на основната работна заплата за всички медицински специалисти до 700 лв., но за съжаление това ще формира недостиг, който Общината няма как да дофинансира за тази бюджетна година.
За 2018г. се предвижда увеличаване на заплатите за медицинските специалисти от звено “Училищно и детско здравеопазване“ като основната работна заплата да стане 650 лв. Това увеличение ще доведе до 805лв. средна работна заплата за едно лице в звеното.
Ръководството на Община Кърджали заявява още веднъж позицията си на отвореност и диалогичност към всички заинтересовани страни, така както е било винаги до сега. Убедени сме, че само чрез диалог, партньорство и взаимни компромиси можем да се справим с всички предизвикателства.

29.01.2018г.
Гр.Кърджали

Новината е посетена: 426 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи