Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

160 пожелания за здраве и надежда изпратиха членовете на Клуб "Етнография"

 01 Март 2018

Да сте здрави, да сте живи!

Бели и червени, румени, засмени!

Честита Баба Марта!


Сто и шестдесет пожелания за здраве и надежда изпратиха членовете на Клуб „Етнография“ за празника Баба Марта

Сръчните ръце на младежите, въплътиха с много любов и фантазия своите послания към хората за празника. Заедно с тях работи и госпожа Мария Митрева, която не само правеше мартеници, но представи и легенди, свързани с древния празник.
За пореден път ботевци дадоха и урок по човеколюбие като организираха дни преди първи март благотворителен базар за събиране на средства за онкоболни деца, а в празничния ден младежите ще завържат мартенички с пожеланията за здраве и късмет.

Дейностите на младите етнографи са по Проект BG05M2OP001-3.002-0239-C01 «ПРИЯТЕЛИ», финансиран в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила» (втори срок), Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


www.eufunds.bg
Проект BG05M2OP001-3.002-0239 „Приятели”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Още снимки
 Прочитания: 1760 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign