Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъдиха Наредбата за ползване на социални жилища в община Кърджали

 14 Март 2018

    В залата на Бизнесинкубатора на 13 март 2018 г в Кърджали се организира обществено обсъждане на  Проект за  Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали.

     Проектът  бе публикуван на интернет страницата на Община Кърджали. До определеното време  не бяха постъпили писмени становища в Центъра за услуги и информация на граждани.  Нямаше и предварително записани за изказвания по време на общественото обсъждане. 

    С предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Кърджали, се цели да се осигури нейното съответствие с изискванията на приложимите правила за държавни помощи, обясни Надежда Цветкова, началник  отдел ”Стратегическо планиране и управление на проекти”  в община  Кърджали

    С Решение № 31 от 20.02.2017  г. на Общински съвет – Кърджали бе приета Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Кърджали, която регламентира условията и реда за установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на Община Кърджали и настаняването им в социалните жилища, изградени  по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

   

 


 Прочитания: 1487 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign