Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 04 Май 2018

С П Р А В К А

ПО ЧЛ.26,АЛ.5 ОТ ЗНА

ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СТАНОВИЩА И ВЪЗРАЖЕНИЯ

ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

 

            След публикуване на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Кърджали по реда на чл.26,ал.3 от Закона за нормативните актове в посочения 30 дневен срок –от  29.03.2018г. до 29.04.2018г., не са постъпили  предложения, становища и възражения.

 

04.05.2018г.                                                             КМЕТ НА ОБЩИНА

                                                                                  КЪРДЖАЛИ: _________/П/__________

                                                                                                              инж.Хасан Азис


 Прочитания: 524 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign