Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П  О  К  А  Н  А

 11 Май 2018

П  О  К  А  Н  А

Уважаеми госпожи и господа,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да участвате в официална церемония „Първа копка” по проект:  „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0033-С01, финансиран от Оперативна програма  «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Заповядайте на 16.05.2018 г. /сряда/  от 11.00 часа в сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство,       гр. Кърджали, ул. „Аграрна” № 1 .

На церемонията ще бъде даден символичен старт на строително – монтажните работи в сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство – Кърджали.

     Основната цел на проекта "Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора" е да се създадат условия за предоставянето на професионално образование в сферата на селското и горско стопанство, отговарящо на съвременните изисквания в тези сфери.

 

                                                              

 инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0033-С01Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община


 Прочитания: 718 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign