Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 21 Май 2018

С П Р А В К А

ЗА   ПОСТЪПИЛИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ,   СТАНОВИЩА   И   ВЪЗРАЖЕНИЯ

ПО  ПОВОД  ПУБЛИКУВАН  ПРОЕКТ  ЗА  ПРИЕМАНЕ  НА  ПРАВИЛНИК  ЗА  УСТРОЙСТВОТО  И  ДЕЙНОСТТА  НА  ЦЕНТЪР  ЗА  ПОДКРЕПА  НА  ЛИЧНОСТНОТО  РАЗВИТИЕ – ЦЕНТЪР  ЗА  КАРИЕРНО  ОРИЕНТИРАНЕ ГРАД   КЪРДЖАЛИ 

 

  1. След публикуване на проекта за горепосочения Правилник, по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове,  не са постъпили предложения, становища и възражения.

 

  21.05.2018 год.               

КМЕТ  НА  ОБЩИНА             
КЪРДЖАЛИ:  ………П………
/ инж. ХАСАН  АЗИС /

 


 Прочитания: 446 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign